AdamSypniewski
Posty: 12
Rejestracja: 25-04-2011 11:27

29-03-2016 21:09

Witam,

zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziały w konkursie gitarowym pn. VI POZNAŃSKA WIOSNA GITAROWA 2016.
Kartę zgłoszeniową ściągniecie ze strony: http://www.edu-arte.com
Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres : wiosna.gitarowa@edu-arte.com
Kontakt tel. do organizatora: 667-355-741


Konkurs skierowany jest do amatorów czyli wszystkich pasjonatów gitary bez wykształcenia muzycznego. Organizatorem jest Edu-Arte Promotion – Warsztatownia Artystyczna we współpracy z Galerią Miejską "Arsenał" w Poznaniu.

- w konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły gitarowe z wokalistą(max.3 osoby)
- gitarzyści wykonują swój repertuar na gitarze klasycznej
lub akustycznej
-  obowiązują trzy kategorie wiekowe: "młodsza" - osoby urodzone w 2006r. i później
"średnia" - osoby urodzone przed 2006 do 2001r. włącznie; najstarsza - osoby urodzone
przed 2001r.
- wykonawcy soliści i zespoły przygotowują dowolne dwa utwory - nie będą klasyfikowane
własne kompozycje
- Osobną kategorią będzie kategoria "kompozycja własna" - wymagane wykonanie jednego
utworu na gitarze klasycznej lub akustycznej oraz dostarczenie zapisu nutowego lub
nagrania w formie elektronicznej najpózniej
w terminie zgłoszenia uczestnictwa.
- czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min. wraz ze strojeniem instrumentów  a
w przypadku kategorii "kompozycja własna" maksymalny czas prezentacji - 4 minuty 

Kontakt w sprawie karty zgłoszeniowej i regulaminu: 667-355-741 lub
wiosna.gitarowa@edu-arte.com

POZNAŃSKA WIOSNA GITAROWA 2016

Edu-Arte Promotion – Warsztatownia Artystyczna

Termin: 7 maja 2016r. godz.11.00

Organizator: Edu-Arte Promotion - Warsztatownia Artystyczna w Poznaniu
Partner: Galeria Miejska "Arsenał" w Poznaniu

Regulamin konkursu gitarowego

1. Cele konkursu:

- popularyzacja gitary i muzyki gitarowej
- konfrontacja osiągnięć i umiejętności gitarowych uczestników
- prezentacja zdolności oraz dorobku artystycznego wykonawców
- wymiana doświadczeń w zakresie umiejętności gry na gitarze

2. Uczestnicy:

adresatami konkursu są gitarzyści amatorzy:

- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz uczestnicy zajęć w różnego
rodzaju ośrodkach kultury oraz organizacjach prowadzących działalność kulturalną a także
osoby dorosłe, z wyłączeniem uczniów i absolwentów szkół muzycznych oraz wyższych
szkół muzycznych.

- w konkursie mogą brać udział soliści (prezentacja utworów instrumentalnych bez śpiewu)
oraz zespoły gitarowe ( dopuszcza się uczestnictwo wokalu i innych instrumentów).
Zespół gitarowy może liczyć maksymalnie 3 osoby i składać się zarówno z
instrumentalistów jak i wokalistów. Warunkiem dopuszczenia do udziału zespołu jest występowanie w nim przynajmniej 2 gitar.

- gitarzyści wykonują swój repertuar na gitarze klasycznej lub akustycznej ( nie będą
zakwalifikowani do konkursu wykonawcy grający na gitarach elektroakustycznych oraz wykonujący kompozycje własne )

- W konkursie oceniane będą trzy grupy wykonawcze: soliści, zespoły oraz grupa
wykonawców pn. "kompozycja własna"

W grupie solistów obowiązują trzy kategorie wiekowe:
"młodsza" - osoby urodzone w 2006r. i później;
"średnia" - osoby urodzone przed 2006 do 2001r. włącznie;
"najstarsza" - osoby urodzone przed 2001r.

W grupie zespoły oraz "kompozycja własna" nie ma podziału na kategorie wiekowe.

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min. wraz ze strojeniem instrumentów
a w przypadku kategorii "kompozycja własna" maksymalny czas prezentacji - 4 minuty 

- W przypadku grupy "kompozycja własna" - wymagane wykonanie jednego
utworu na gitarze klasycznej lub akustycznej oraz dostarczenie zapisu nutowego lub nagrania w formie elektronicznej najpózniej w terminie zgłoszenia uczestnictwa.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

- wykonawcy solowi i zespoły przygotowują dowolne dwa utwory ( za wyjątkiem
kompozycji własnych , które będą tylko uznane w przypadku zgłoszenia do grupy
"kompozycja własna")

- czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min. wraz ze strojeniem instrumentów a w przypadku grupy "kompozycja własna" – do 4 minut.

- soliści wykonują program z pamięci pod rygorem dyskwalifikacji. Zespoły mogą
wykonywać program wspomagając się zapisem nutowym.

- zdobywcy I-szej nagrody danej grupy i kategorii w poprzednich edycjach Poznańskiej
Wiosny Gitarowej nie mogą brać drugi raz udziału w konkursie w tej samej kategorii, w
której poprzednio zdobyli I-szą nagrodę.

- termin zgłoszeń upływa w dniu 30 kwietnia 2016r. (sobota). Do konkursu zakwalifikowani
zostaną wykonawcy, którzy nadeślą lub dostarczą osobiście kartę zgłoszeniową do siedziby
Warsztatowni Artystycznej ul. Wergiliusza 47B; 60-461 Poznań lub prześlą na pocztę
elektroniczną pod adres: wiosna.gitarowa@edu-arte.com oraz uiszczą do 30 kwietnia
2016r. wpisowe w wysokości 30zł. od uczestnika.
Każde zgłoszenie przysłane drogą elektroniczną lub pocztową wymaga potwierdzenia
telefonicznego- 667-355-741


- Organizator pobiera wpisowe : 30 zł – od każdego uczestnika.
Wpisowe należy uiścić do 30 kwietnia 2016r. na konto:

Warsztatownia Artystyczna
ING 21 1050 1520 1000 0024 1805 5055


z opisem: wpisowe VI Poznańska Wiosna Gitarowa 2016 plus rodzaj grupy wykonawczej

Kwota wpisowego nie jest zwracana.


4. Termin i miejsce konkursu

- Konkurs odbędzie się dn. 7 maja 2016r Początek o godzinie 11.00 w Sali Kameralnej
Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu; Stary Rynek 6.

- Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawienia na pół godziny przed rozpoczęciem
konkursu w celu odebrania planu prezentacji konkursowych oraz zapoznania się ze
szczegółami organizacyjnymi konkursu.


5. Jury

Jury powołane przez organizatora konkursu będzie oceniać poszczególne wykonania i wykonawców pod kątem:

- biegłości techniki gitarowej
- umiejętności akompaniamentu gitarowego w kategorii “zespoły”
- muzykalności i muzyczności wykonania
- interpretacji wykonywanych utworów
- ogólnej prezentacji artystycznej wykonawców

6. Nagrody będą przyznawane w poszczególnych kategoriach:

- soliści grupa młodsza
soliści grupa średnia
soliści grupa starsza
zespoły
kompozycja własna

7. Koncert Laureatów

Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych w grupach solistów i zespołach
zaprezentują po jednym wybranym przez organizatorów utworze na zakończenie konkursu
w ramach koncertu laureatów.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Wróć do „Warsztaty gitarowe / Szkoły gitarowe”