AdamSypniewski
Posty: 12
Rejestracja: 25-04-2011 11:27

07-04-2015 23:28

Witam serdecznie i zapraszam :)

do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie gitarowym pn. V Poznańska Wiosna Gitarowa 2015.

Termin: 6 czerwca ( sobota) ; miejsce: Galeria Miejska "Arsenał" Stary Rynek w Poznaniu.

W skrócie: należy przygotować dwa dowolne utwory , których czas prezentacji wraz ze strojeniem gitary i drapaniem się po plecach ;) nie przekroczy 10min. no i zagrać to trzeba przed szacownym jury i zgromadzoną publicznością :)

poniżej podaję cały regulamin gdzie stoi co i jak , no i radzę się zapoznać żeby nie było potem jęków :)


Konkurs skierowany jest do amatorów czyli wszystkich pasjonatów gitary bez wykształcenia muzycznego. Organizatorem jest Edu-Arte Promotion – Warsztatownia Artystyczna we współpracy z Galerią Miejską "Arsenał" w Poznaniu.

- w konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły gitarowe z wokalistą(max.3 osoby)
- gitarzyści wykonują swój repertuar na gitarze klasycznej
lub akustycznej
- obowiązują dwie kategorie wiekowe: "młodsza" - osoby urodzone w 2000r. i później oraz "starsza" - osoby urodzone przed 2000r.
- wykonawcy soliści i zespoły przygotowują dowolne
dwa utwory
- czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min. wraz ze strojeniem instrumentów

Kontakt w sprawie karty zgłoszeniowej i regulaminu: 667-355-741 lub wiosna.gitarowa@edu-arte.com

POZNAŃSKA WIOSNA

GITAROWA 2015

Edu-Arte Promotion – Warsztatownia Artystyczna

Termin: 6 czerwca 2015r. godz.11.00

Organizator: Edu-Arte Promotion - Warsztatownia Artystyczna w Poznaniu
Partner: Galeria Miejska "Arsenał" w Poznaniu

Termin: 6 czerwca 2014r.

Regulamin konkursu gitarowego

1. Cele konkursu:

- popularyzacja gitary i muzyki gitarowej
- konfrontacja osiągnięć i umiejętności gitarowych uczestników
- prezentacja zdolności oraz dorobku artystycznego wykonawców
- wymiana doświadczeń w zakresie umiejętności gry na gitarze

2. Uczestnicy:

adresatami konkursu są gitarzyści amatorzy:

- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz uczestnicy zajęć w różnego
rodzaju ośrodkach kultury oraz organizacjach prowadzących działalność kulturalną a także
osoby dorosłe, z wyłączeniem uczniów i absolwentów szkół muzycznych oraz wyższych
szkół muzycznych.

- w konkursie mogą brać udział soliści (prezentacja utworów instrumentalnych bez śpiewu)
oraz zespoły gitarowe ( dopuszcza się uczestnictwo wokalu i innych instrumentów).
Zespół gitarowy może liczyć maksymalnie 3 osoby i składać się zarówno z
instrumentalistów jak i wokalistów. Warunkiem dopuszczenia do udziału zespołu jest występowanie w nim przynajmniej 2 gitar.

- gitarzyści wykonują swój repertuar na gitarze klasycznej lub akustycznej ( nie będą
zakwalifikowani do konkursu wykonawcy grający na gitarach elektroakustycznych )

- w grupie solistów oraz zespołów gitarowych obowiązują dwie kategorie wiekowe:
„młodsza” – osoby urodzone w 2000r. i później oraz „starsza” – osoby urodzone przed
2000r. W przypadku gdy jeden z członków zespołu kwalifikuje się do kategorii starszej
cały zespół zakwalifikowany jest do kategorii starszej.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie:

- wykonawcy solowi i zespoły przygotowują dowolne dwa utwory

- czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min. wraz ze strojeniem instrumentów

- soliści wykonują program z pamięci pod rygorem dyskwalifikacji. Zespoły mogą
wykonywać program wspomagając się zapisem nutowym.

- zdobywcy I-szej nagrody danej kategorii w poprzednich edycjach Poznańskiej Wiosny
Gitarowej nie mogą brać drugi raz udziału w konkursie w tej samej kategorii, w której
poprzednio zdobyli I-szą nagrodę.

- termin zgłoszeń upływa w dniu 26 maja 2015r. ( wtorek). Do konkursu zakwalifikowani
zostaną wykonawcy, którzy nadeślą lub dostarczą osobiście kartę zgłoszeniową do siedziby
Warsztatowni Artystycznej ul. Wergiliusza 47B; 60-461 Poznań lub prześlą na pocztę
elektroniczną pod adres: wiosna.gitarowa@edu-arte.com oraz uiszczą do 26 maja 2015r.
wpisowe w wysokości 20zł. od uczestnika.
Każde zgłoszenie przysłane drogą elektroniczną lub pocztową wymaga potwierdzenia
telefonicznego- 667-355-741


- Organizator pobiera wpisowe : 20 zł – od każdego uczestnika.
Wpisowe należy uiścić do 26 maja 2015r. na konto:

Edu-Arte Promotion
BIZ Bank 25 2530 0008 2021 1084 5389 0001

z opisem: wpisowe V Poznańska Wiosna Gitarowa 2015

Kwota wpisowego nie jest zwracana.


4. Termin i miejsce konkursu

- Konkurs odbędzie się dn. 6 czerwca 2015r Początek o godzinie 11.00 w Sali Kameralnej
Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu; Stary Rynek 6.

- Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawienia na pół godziny przed rozpoczęciem
konkursu w celu odebrania planu prezentacji konkursowych oraz zapoznania się ze
szczegółami organizacyjnymi konkursu.5. Jury

Jury powołane przez organizatora konkursu będzie oceniać poszczególne wykonania i wykonawców pod kątem:

- biegłości techniki gitarowej
- umiejętności akompaniamentu gitarowego w kategorii “zespoły”
- muzykalności i muzyczności wykonania
- interpretacji wykonywanych utworów
- ogólnej prezentacji artystycznej wykonawców

6. Nagrody będą przyznawane w poszczególnych kategoriach:

- soliści grupa młodsza
- soliści grupa starsza
- zespoły grupa młodsza
- zespoły grupa starsza

7. Koncert Laureatów

- Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych w grupach solistów i zespołach
zaprezentują po jednym wybranym przez organizatorów utworze na zakończenie konkursu
w ramach koncertu laureatów.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Wróć do „Warsztaty gitarowe / Szkoły gitarowe”